Ljusvård

Vi tillverkar inga ljus med paraffin då detta är gjort av råolja och inte anses vara så nyttigt att andas in.

100% Stearinljus
Varje ljus är handgjort och unikt och struktur kan därmed skifta från ljus till ljus.  Under rätt förutsättningar (temperatur och drag) kan ljusen bilda ett vackert spindelvävsmönster. Var  försiktig när du blåser ut ljuset eller passerar då minsta vinddrag kan rasera det.

Trimma veckan till ca 8 mm före du tänder ljuset. Låt alltid ljuset brinna tills all stearin (ända ut till kanten) har smält varje gång. Annars kan det bildas en tunnel i ljuset. Bränn aldrig ljus mer än 4 timmar i sträck.

Ljusen är gjorda av 100% stearin.

        

Sojaljus och Rapsljus

Rapsvax är ett vegetabiliskt vax odlat i Europa.

Varje ljus är tillverkat för hand med mycket omsorg. Behållare är anpassade för ljus och värme. Ljusen i plåtburkar bör placeras på ett brandsäkert underlag. Alla doftljus har doftolja producerad för ljustillverkning och all information om dessa oljor finns på hemsidan. 

Varje ljus har en exakt anpassad veke till sojavax respektive rapsvax.

Första gången du bränner ditt ljus bör vara tänt i minst 3 timmar för att vaxen ska smälta nästan ända ut till kanten av ljuset. Låter du det brinna kortare tid kan det bildas en tunnel i ljuset som är svår att få bort senare.

Korta veken till ca 0,7 cm innan du tänder ljuset varje gång. Är veken för lång kan ljuset sota och brinna för häftigt. Om ljuset börjar sota, släcker du ljuset, låter vaxet hårdna, kortar veken och tänder igen.

Veken kan ryka lite när ljuset släcks. Detta kan lätt åtgärdas genom att klämma till veken med en ljustång. ¨

I början brinner ljuset med lägre temperatur och vax finns kanske därför kvar på glasets insida. Detta är helt normalt. När ljuset brinner längre ner i behållaren blir det varmare och varmare och till slut smälter allt vax på kanterna bort. 

I rapsljus kan det bildas något som heter frosting, dvs en ojämn ytan när ljuset släcks och svalnar. Detta är helt naturligt med rapsvax och är inget som påverkar hur ljuset brinner.